activiteit: avondbiljart

Donderdagavond van 19.00-23.00 uur
Vrijdagavond van 19.00-23.00 uur

activiteitenleider:
dhr. W. van Hemert, tel. 0113-221537voor nadere informatie:
http://communities.zeelandnet.nl/data/biljarten/


  BERICHTEN UIT DE ACTIVITEIT

Hier bestaat de mogelijkheid voor de activiteitenleider om iets te publiceren aangaande zijn of haar publicitet. Dit kunnen wetenswaardigheden zijn of uitslagen, of gewoon leuke anecdotes betreffende de activiteit.