activiteit: bridge

Maandagmiddag van 13.30-16.30 uur
activiteitenleider:
dhr. J. v.d. Langerijt, tel. 221166

Dinsdagmiddag van 13.30-17.00 uur
activiteitenleider:
dhr. P. Bek, tel. 213039

Woensdagavond van 19.15-22.15 uur
activiteitenleider:
mw. Joyce Scholten, tel. 214512

  UITSLAGEN