activiteit: buurtsoos

Op regelmatige tijden organiseert de Buurtsoos activiteiten voor haar leden, in elk geval éénmaal per maand een bingo-middag. Deze middag bingo begint elke keer om 13.30 uur.

Activiteitenleider:
mw. L. v.d. Does, tel. 0113-227349