activiteit: klaverjassen

Dinsdagavond van 19.30-22.30 uur
(éénmaal in de 14 dagen)

Activiteitenleider:
dhr. C. de Bruin, tel. 0113-344188
 
  BERICHTEN UIT DE ACTIVITEIT

Hier bestaat de mogelijkheid voor de activiteitenleider om iets te publiceren aangaande zijn of haar publicitet. Dit kunnen wetenswaardigheden zijn of uitslagen, of gewoon leuke anecdotes betreffende de activiteit.