activiteit: middagbiljart

Maandagmiddag van 13.30-16.30 uur
Woensdagmiddag van 13.00-16.30 uur

Activiteitenleider:
dhr. A. Goossens, tel. 06-20644199 
  BERICHTEN UIT DE ACTIVITEIT

Hier bestaat de mogelijkheid voor de activiteitenleider om iets te publiceren aangaande zijn of haar publicitet. Dit kunnen wetenswaardigheden zijn of uitslagen, of gewoon leuke anecdotes betreffende de activiteit.